NOTICES

Class 11 and 12 examination

Class 11 and 12 examination form was open from 2075/09/16.
Read More

4th year BBS and BEd., exam

4th year BBS and BEd., exam will conduct from Bhaishakh 17, 2077 BS.
Read More

हार्दिक बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम

तनहुँ जिल्लाको ओदारीमा रहेको प्रतिष्ठित कलेज पराशर कलेजले २०७७ को उच्च माध्यामिक परिक्षा प्लस टु (12) पास हुने विद्यार्थीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रम सप्पन्न गरियो ।सहायक क्याम्पस प्रमुख मीन
Read More